خدمات و پژوهش ها

خدمات و پژوهش ها

شرکت اهورا صنعت ویژن توانایی ارائه خدمات زمین شناسی و معدنی زیر را در کوتاهترین زمان ممکن با بهترین کیفیت دارد:

۱- تهیه نقشه های زمین شناسی

۲- انجام خدمات اکتشافی نظیر نمونه برداری سیستماتیک، نمونه برداری اکتشافی و ژئوشیمیایی

۳- انجام خدمات ژئوفیزیکی به روش RS,IP و مگنتومتری

۴- تهیه مقاطع میکروسکوپی نازک و صیقلی به همراه مطالعه تخصصی

۵- انجام آنالیزهای شیمیایی به روش XRF و شیمی تر برای محدوده های اکتشافی

۶- نظارت و بازرسی معادن جهت انجام امور اکتشافی و استخراجی و ارزش گذاری خاص

۷- طراحی خطوط فرآوری مواد معدنی به همراه انجام تست های تخصصی

۸- طراحی و ارائه پلان زیست محیطی و مدیریت ریسک در معادن و مدیریت HSE

۹- ارائه خدمات مشاوره ای در امور معادن

۱۰- خدمات دورسنجی ماهواره ای (R.S ) به همراه گزارش های بازرسی صحرایی

مدیریت محیط زیست

نیاز بشر به مواد معدنی عملیات اکتشاف و استخراج از معادن را اجتناب ناپذیر ساخته است. همانند هر فعالیت توسعه ای، معدنکاری باعث زیان هایی به محیط زیست می گردد. با وجود اثرات انکار ناپذیر فعالیت های معدنی بر محیط زیست، تخریبی که هم اکنون از ناحیه بی توجهی در استحصال معادن و عدم رعایت مسائل محیط زیست در معادن، کشور ما را تهدید می کند بسیار شدید و نگران کننده است. واحد محیط زیست شرکت اهورا صنعت ویژن اثرات زیست محیطی احتمالی ناشی از فعالیت های معدنکاری را از ابعاد گوناگون با استفاده از روش های نوین ارزیابی اثرات زیست محیطی از ابتدا تا پس از پایان پروژه های معدن مورد بررسی و پایش قرار داده و اقدامات اصلاحی موثر را مدنظر قرار می دهد.

7475_environment_large ashio-mine-environment

فعالیت ها و خدمات بخش محیط زیست و HSE شرکت اهورا صنعت ویژن:

  • اجرای مدیریت یکپارچه بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE )
  • ارزیابی اثرات زیست محیطی پروژهای معدنکاری (EIA )
  • کنترل و پایش محیط زیست محدوده معدنکاری در کل چرخه حیات پروژه جهت کاهش آلودگی ها و اثرات مخرب بر محیط زیست (ارزیابی عملکرد زیست محیطی)
  • اندازه گیری و بررسی آلودگی های آب، خاک و گیاه