سنگ مس

سنگ مس
شرکت اهورا صنعت ویژن آمادگی خود را برای تأمین بخشی از سنگ مس صادراتی ایران با مشخصات زیر اعلام مینماید:

Cu: 1% – 5%

Test Items Result
Cu ۱٫۹۶
Moisture ۱٫۲۴۶